04

Poškodenie zraku po poranení mozgu

Poškodenie zrakového nervu, zrakovej dráhy či mozgovej kôry súvisiacej s videním napr. po úraze, po operácii, po cievnej mozgovej príhode môže ohroziť videnie. Bezprostredne po úraze je možná liečba kortikosteroidmi, dekompresia zrakového nervu.

Pre úspešné výsledky liečby je potrebné zvážiť aj širšie liečebné stratégie, ktoré sa zameriavajú na oblasti mozgu zodpovedné za rozvoj plasticity. Týmto spôsobom môžeme podporiť rozvoj nových spojení, ktoré môžu kompenzovať stratu zraku.

Neurostimulácia je technológia ktorá môže pomôcť pacientom obnoviť zrak, dokonca aj mnoho rokov po traumatickom poranení.

Ide o neinvazívny a nechirurgický spôsob prirodzenej obnovy zrakových funkcií, ktorý sa dosahuje aplikáciou slabého elektrického prúdu do oblastí okolo oka.

Skúsenosti ukazujú, že účinky elektrostimulácie sú v čase minimálne 6 mesiacov stabilné a v mnohých prípadoch môžu opakované kúry viesť k výraznejšiemu zlepšeniu zraku v zmysle rozšírenia zorného poľa, zlepšenia centrálnej zrakovej ostrosti do blízka aj do diaľky, zlepšenia kontrastnej citlivosti.

OCHORENIA

vhodné na liečbu elektrostimuláciou

Informácie

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
Viziocum, s.r.o.
Zelená 4453/2C
Banská Bystrica 974 04
IČO: 55 206 832 

Ambulancia v obore: Oftalmológia

Identifikátor zdravotného zariadenia (IDZZ, IČO): 55 206 832

Miesto prevádzkovania: Cesta k nemocnici  1, 97401  Banská Bystrica 

Kontakt

Oftalmologická glaukómová a neurooftalmologická ambulancia Banská Bystrica

MUDr. Mária Praženicová
Zdravomed 2
Ambulancia č. 3.1
Cesta k nemocnici  1

Nájdete nás