08

Poruchy zraku a optická neuritída

Optická neuritída spôsobená autoimunitnými zápalovými procesmi v centrálnom nervovom systéme je najčastejšou príčinou straty zraku u pacientov so sklerózou multiplex. Atypická optická neuritída môže byť spojená s neuromyelitis optica ako zápalová porucha. Typická optická neuritída je charakterizovaná rýchlou stratou zraku, ku ktorej dochádza v priebehu niekoľkých dní. Vo všetkých prípadoch sa má liečba začať čo najskôr, aby sa predišlo dlhodobej strate zraku. Bohužiaľ, liečba nie vždy úplne zvráti účinky optickej neuritídy, takže niektorí pacienti majú stratu zraku, ktorá môže významne ovplyvniť ich každodenný život.

Zápal zrakového nervu sa môže prejavovať rozmazaným videním, centrálnym výpadkom zorného poľa, poklesom zrakovej ostrosti, poruchou farbocitu, ...

OCHORENIA

vhodné na liečbu elektrostimuláciou

Informácie

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
Viziocum, s.r.o.
Zelená 4453/2C
Banská Bystrica 974 04
IČO: 55 206 832 

Ambulancia v obore: Oftalmológia

Identifikátor zdravotného zariadenia (IDZZ, IČO): 55 206 832

Miesto prevádzkovania: Cesta k nemocnici  1, 97401  Banská Bystrica 

Kontakt

Oftalmologická glaukómová a neurooftalmologická ambulancia Banská Bystrica

MUDr. Mária Praženicová
Zdravomed 2
Ambulancia č. 3.1
Cesta k nemocnici  1

Nájdete nás