03

Poškodenie zraku po poranení mozgu

Poškodenie zrakového nervu z nedokrvenia je spôsobené zníženým prietokom krvi. Je častým náhlym ochorením zrakového nervu u pacientov nad 50 rokov a tiež príčinou ťažkej straty zraku u dospelých s glaukómom.

Poškodenie zrakového nervu z nedokrvenia je rozdelené podľa časti zrakového nervu, ktorú poškodzujú (t.j. predná alebo zadná časť), pričom väčšina zranení v dôsledku zníženého prietoku krvi postihuje prednú časť zrakového nervu. Tento bežný typ neuropatie zrakového nervu sa výstižne nazýva nearteritická predná ischemická neuropatia zrakového nervu (NAION) pretože znížený prietok krvi, ktorý spôsobuje poškodenie zrakového nervu, nie je spojený s lokálnym patologickým procesom krvných ciev (napr. zápal, zrazenina).

Zvyčajne spôsobuje náhlu a bezbolestnú stratu zraku, ku ktorej dochádza v priebehu niekoľkých hodín až dní a často sa opisuje ako rozmazané alebo slabé videnie s výrazným zakalením a hlbokými poruchami zorného poľa. V mnohých prípadoch zostáva strata zraku pomerne stabilná s malým alebo žiadnym zlepšením. Len približne 35% až 40% pacientov pociťuje spontánne čiastočné zlepšenie zrakovej ostrosti. Okrem toho pacienti, u ktorých sa vyskytne NAION len na jednom oku, majú 15% až 19% riziko vzniku podobného ochorenia na opačnom oku približne do piatich rokov.

Toto ochorenia je tiež vhodným kandidátom na elektrostimuláciu.

OCHORENIA

vhodné na liečbu elektrostimuláciou

Informácie

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
Viziocum, s.r.o.
Zelená 4453/2C
Banská Bystrica 974 04
IČO: 55 206 832 

Ambulancia v obore: Oftalmológia

Identifikátor zdravotného zariadenia (IDZZ, IČO): 55 206 832

Miesto prevádzkovania: Cesta k nemocnici  1, 97401  Banská Bystrica 

Kontakt

Oftalmologická glaukómová a neurooftalmologická ambulancia Banská Bystrica

MUDr. Mária Praženicová
Zdravomed 2
Ambulancia č. 3.1
Cesta k nemocnici  1

Nájdete nás