05

Hypoplázia zrakového nervu

Hypoplázia zrakového nervu je vrodená malformácia pozostávajúca z malých, nedostatočne vyvinutých zrakových nervov, ktoré spôsobujú poškodenie zraku už od narodenia. Ide o nesprávne prepojenie axónov v očnom nerve, ktoré je často spojené s nesprávnym zapojením inde v mozgu, najmä v hypotalame a stredových štruktúrach.

Hypoplázia nie je progresívna a jej závažnosť sa značne líši. Funkčné postihnutie varíruje od takmer normálnej centrálnej zrakovej ostrosti až po nevidomosť v závažných prípadoch. Zvyčajne sa vyskytuje obojstranne ale môže byť prítomná aj jednostranne.

V súvislosti s nesprávnym vývojom centrálneho nervového systému táto diagnóza nepriaznivo ovplyvňuje zrakový, neurologický a hormonálny systém. Liečba si vyžaduje multidisciplinárny prístup a starostlivý manažment v dôsledku často spojenej endokrinopatie, malformácií mozgu a oneskorenia vo vývoji. Hoci neexistuje žiadny liek na hypopláziu zrakového nervu včasný zásah môže minimalizovať vplyv straty zraku a vo všeobecnosti zlepšiť vývoj u týchto detí.

Každé dieťa, u ktorého sa potenciálne prejavuje slabá zraková funkcia, nystagmus alebo strabizmus, by malo podstúpiť očné vyšetrenie do 3 mesiacov veku. V prípadoch, keď je diagnostikovaná hypoplázia zrakového nervu je potrebné vyšetrenie magnetickou rezonanciou a endokrinologické vyšetrenie.

Elektrostimulácia môže zlepšiť zrak prirodzenou cestou. Pretože mozog dieťaťa sa ľahšie formuje je táto liečba priamo prospešná pre zlepšenie ich zrakovej ostrosti, kontrastného videnia a zväčšenie zorného poľa.

OCHORENIA

vhodné na liečbu elektrostimuláciou

Informácie

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
Viziocum, s.r.o.
Zelená 4453/2C
Banská Bystrica 974 04
IČO: 55 206 832 

Ambulancia v obore: Oftalmológia

Identifikátor zdravotného zariadenia (IDZZ, IČO): 55 206 832

Miesto prevádzkovania: Cesta k nemocnici  1, 97401  Banská Bystrica 

Kontakt

Oftalmologická glaukómová a neurooftalmologická ambulancia Banská Bystrica

MUDr. Mária Praženicová
Zdravomed 2
Ambulancia č. 3.1
Cesta k nemocnici  1

Nájdete nás