Náš tím


MUDr. Mária Praženicová - Viziocum

MUDr. Mária Praženicová

MUDr. Mária Praženicová

Absolventka III. LF Univerzita Karlova v Prahe

Atestácia v špecializovanom odbore oftalmológia  špecializácia v oftalmológii : glaukóm- diagnostika, liečba konzervatívna , chirurgická

  • Očná klinika FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
  • iClinic, Banská Bystrica
  • Viziocum, Banská Bystrica
  • European  Leadership Development  Program -  SOE 2007-2009, Stockholm, San Francisco, Amsterdam
  • Glaucoma Unit of Harkness Eye Institute, Columbia University, NY 
  • Massachusets Eye and Ear Infirmary, Boston 
  • Wills Eye Hospital , Philadelphia
  • Landspitallin,  Reykjavik- kardiológia, gynekológia
  • Členstvo:  SOS, SGlS , EGS
  • Funkcie v odborných spoločnostiach: prezident Slovenskej glaukómovej spoločnosti v rokoch 2013 - 2017 a 2021 - 2025
Image

Informácie

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
Viziocum, s.r.o.
Zelená 4453/2C
Banská Bystrica 974 04
IČO: 55 206 832 

Ambulancia v obore: Oftalmológia

Identifikátor zdravotného zariadenia (IDZZ, IČO): 55 206 832

Miesto prevádzkovania: Cesta k nemocnici  1, 97401  Banská Bystrica 

Kontakt

Oftalmologická glaukómová a neurooftalmologická ambulancia Banská Bystrica

MUDr. Mária Praženicová
Zdravomed 2
Ambulancia č. 3.1
Cesta k nemocnici  1

Nájdete nás