Liečba zraku elektrostimuláciou

Nádej slabozrakým pacientom

Naša ambulancia v Banskej Bystrici poskytuje liečbu prvú svojho druhu na Slovensku. Je to elektrostimulácia, ktorá dáva nádej slabozrakým pacientom s glaukómom, či iným postihnutím zrakového nervu, pacientom s diagnózou pigmentovej degenerácie sietnice, s traumatickým poškodením zrakovej dráhy, či oslabením zrakových funkcií po Covide.

Videnie nie je len výsledkom neurofunkcie samotného oka, slabozrakosť má veľa spoločného s mozgom. Poškodenie zraku v dôsledku postihnutia zrakového nervu a zrakovej dráhy nemusí byť vždy trvalé. Nie všetky nervové bunky sú odumreté. Niektoré z nich majú len oslabenú funkciu. Vtedy je možné pokúsiť sa takéto bunky aktivovať. Tieto tzv. hypometabolické neuróny, ktoré nie sú dostatočne aktívne na tvorbu nervových impulzov, ale sú stále živé, môžu byť reaktivované elektrostimuláciou, zlepší sa cievna cirkulácia a tým aj funkčnosť neurónov.

Oči nepracujú izolovane, vplýva na ne mnoho iných orgánov – ako je mozog a cievny systém.  Keď sa informácia dostáva z oka do mozgu musí byť spracovaná nervovým tkanivom. Nervové tkanivo  oka má hmotnosť 1,2 g zatiaľ čo tkanivo mozgu, potrebné na spracovanie zrakovej informácie má hmotnosť 300 gramov.

Zraková informácia je distribuovaná do mozgu. Mozgové vlny spôsobené nervovou aktivitou, ktorá prebieha v cykloch, oscilujú a je potrebné , aby akcia rôznych oblastí mozgu  bola synchronizovaná.

Pre synchronizáciu sa používa počas liečby stimulátor, ktorý sa aplikuje prostredníctvom neinvazívnych elektród jednoducho umiestnených na pokožku hlavy. Liečba trvá 10 dní s použitím mikroprúdu, ktorý cestuje pozdľž zrakovej dráhy až do záhlavného mozgového laloka, kde je umiestnené kôrové centrum videnia.

Efekt liečby je medzi pacientami variabilný. Môže byť väčší, menší, či dokonca nulový. Niektorí pacienti dosahujú 30 - 100 % zlepšenie. Väčšina pacientov dosahuje 20 % zlepšenie.

Liečba nemá vedľajšie účinky. Maximum efektu je dosiahnuté 6 - 12 týždňov po liečbe. Neuróny sa učia ako opäť vysielať signály a v tejto činnosti pokračujú, pokiaľ sa mozog nerozhodne ich opäť „vypnúť“, čo je zriedkavé.

Opakovanie tejto liečby je možné s časovým odstupom 9 mesiacov.

OCHORENIA

vhodné na liečbu elektrostimuláciou

Informácie

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
Viziocum, s.r.o.
Zelená 4453/2C
Banská Bystrica 974 04
IČO: 55 206 832 

Ambulancia v obore: Oftalmológia

Identifikátor zdravotného zariadenia (IDZZ, IČO): 55 206 832

Miesto prevádzkovania: Cesta k nemocnici  1, 97401  Banská Bystrica 

Kontakt

Oftalmologická glaukómová a neurooftalmologická ambulancia Banská Bystrica

MUDr. Mária Praženicová
Zdravomed 2
Ambulancia č. 3.1
Cesta k nemocnici  1

Nájdete nás